Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

TDU-Pfalz'ın Yeni Yıl Resepsiyonu, 14.02.2014

Sayın Bakan Bayan İrene Alt,
Sayın Parlamenter Bayan Steinruck,
Sayın Zanaatkarlar Odası Başkanı Bayan Mannert,
Sayın Başkan Ender Önder,
Değerli Dostlar,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm katılımcılara dostluk ve sevgi dolu bir yıl diliyorum.

Başkan Ender Bey, biraz önce TDU-Pfalz’ın projeleri hakkında bilgi verdi. Derneğiniz hem kurumsal projeleriyle, hem de üyelerinin bireysel çabalarıyla bu bölge için yararlı işlere imza atmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğiniz davet gibi etkinliklerle toplumumuzun hedef çıtasını yükselttiğini gösteren olumlu bir tablo koymaktadır.

Geçen hafta, bir gazetede, Ludwigshafen merkezli bir şirkete sahip olan bir üyenizin kendi hedefini “önce Almanya’nın daha sonra Avrupa’nın ilk 10 firması arasına girmek” şeklinde tanımladığını gördüm. Bu belki sadece bir örnek. Ancak ne anlatmak istediğimi, ortaya koyan bir örnek. Bünyenizde hem bireysel, hem kurumsal düzeyde çok sayıda örnek mevcut.

Kapanmakta olan şirketlerin devralınmasıyla ilgili bilgilendirme projelerinden tutun, Türkiye ile Almanya arasındaki bağların daha da ilerletilmesine yönelik sosyal, kültürel, eğitimle ilgili çabalara iştirakinize ilişkin katkılarınıza tek tek değinmeye gerek görmüyorum.Zira, çalışmalarınızı yakından takip edip, desteklediğimizi ve takdir ettiğimizi bildiğinizi düşünüyorum.

Bu olumlu tablo yarım asır önce buralara işçi olarak gelen insanlarımızın çocuklarının, sizlerin bugün ulaştığı düzeyi, kaydettiği mesafeyi ortaya koyan bir tablodur. Toplumumuzun küçüklü büyüklü işletmeleriyle, sosyal ve kültürel projeleriyle bu ülkeye katkıda bulunmaya iradesini ortaya koyan bir tablodur.

Tablonun diğer kısmında ise, Almanya’daki göçmen realitesinin,çeşitliliğin , kabul edilmesiyle ilgili unsurlar yer almaktadır. 20 sene öncesinden bugüne baktığımızda evvelce kabullenilmemiş olan bir gerçekliğin bugün tedrici ve yavaş bir şekilde de olsa kabullenildiğini, bazı adımlar atıldığını ve uyarlamalar yapıldığını görmekteyiz.
Tabi diğer yandan bazı alanlarda hala arzulanan noktada olunmadığını, fırsat eşitliği ve ilerleme sağlanması gereken alanlar bulunduğunu da görüyoruz. Yine de bugün aranızda bulunan Bayan Irene Alt gibi açık görüşlü ve duyarlı kişilerin temsil ettiği kesimlerin mevcudiyeti ve açıklamaları geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlıyor.

Önümüzdeki yıllar için temennimiz ve beklentimiz sizlerin Almanya’ya, yaşadığınız ülkeye daha fazla katkıda ve daha fazla katılımda bulunma iradenizin önünde hangi engeller varsa bunların artık süratle ortadan kalkması, bu süreçlerin hızlanmasıdır.

Ben bu konuda umutluyum. Sizlerin çocuklarının, çocuklarımızın sizlerden çok daha iyi noktalara geleceğine, çok daha iyi şartlarda olacaklarına inanıyorum.

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.