Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Göçmenlerin kapanmakta olan Alman şirketleri devralmasına yönelik TDU-Pfalz IDUN Projesi Tanıtım Toplantısı , 27.06.2013

Sayın Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Eveline Lemke,
Sayın TDU Pfalz Yöneticileri
Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler

Böyle güzel bir projenin tanıtım toplantısında hazır bulunmak benim için de mutluluk verici bir olay. TDU Pfalz’a davetleri için teşekkür ediyorum.

Sayın Başbakan Yardımcısı Eveline Lemke’yi özellikle selamlıyor ve bu anlamlı projeyi, IDUN projesini destekledikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Zira bu proje isminden de anlaşılacağı üzere sadece ekonomik nitelikli bir proje değil, aynı zamanda toplumsal boyutları bulunan ve bana göre son derece olumlu mesajlar içeren bir projedir. Rheinland-Pfalz makamlarının göçmenlere yönelik yaklaşımlar bakımından ileriye doğru attığı anlamlı bir adımı teşkil etmektedir.

Bu projenin ortaya koyduğu bir diğer gerçek de eyalette yaşayan Türklerin artık bu ülkede sadece işçi değil, işveren sıfatıyla da yaşadıkları bölgelerin ekonomisine çok olumlu katkılarda bulunmayı arzuladıklarıdır. Tam rakamlar elimizde bulunmamakla birlikte, Almanya çapında Türkler ve Türk kökenli 80bin girişimci, yaklaşık 400 bin kişiye istihdam yaratmaktadır. Bu enerjiden, bu dinamizmden istifade edilmesi gerekmektedir.
Göçmenlerin yaşadıkları ülkelere ekonomik katkılarının görünürlüğünün artması Başkonsolosluğumuzun samimi arzusudur.

Diğer taraftan, devralınsın veya devralınmasın, göçmen kökenli olsun veya olmasın bölgemizdeki şirket ve kurumlarla Türkiye’deki şirketler ve kurumlar arasında ticari-ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini de, içtenlikle arzu ediyor, Ekonomi Bakanlığının ve İHK Rheinhessen’in bu yöndeki çabalarını takdirle izliyoruz. Zira özel sektörün dinamizmi, vizyonunun geniş olması iki ülke arasındaki ilişkilere doğru yönde katkılar sunmaya devam etmektedir. IDUN projesini de bu geniş ve geleceğe dönük vizyonun bir parçası olarak görüyorum.

TDU Pfalz’ı ve Sayın Ekonomi Bakanı Lempke’yi sadece Almanya’ya değil Avrupa’ya örnek teşkil edecek böyle bir projeye imza atmış olmalarından ötürü bir kez daha tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.