Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Saarbrücken Belediyesin'de düzenlenen Göçün 50. yıldönümü etkinliği, 28.10.2011


Öncelikle burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek, sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum.

Göçün ellinci yıldönümü vesilesiyle bu töreni düzenlenmekte olan Saarbrücken Belediye Başkanı Sayın Charlotte Britz’e teşekkür ederim .

Saarland eyaletinin başkentinde göçün 50. Yıl dönümü bağlamında bir dizi etkinlik gerçekleştirmekte olması memnuniyet vericidir.

Türkiye ve Almanya arasında asırlar öncesine dayanan köklü ilişkiler
göç olgusuyla birlikte önemli bir boyut kazanmıştır.

Türkiye’den Almanya’ya göç eden insanlar biryandan Almanya gibi bir refah toplumunun sağladığı imkânlara kavuşmuş, diğer yandan da hem Almanya’nın ; hem de Türkiye’nin gönencine önemli katkılarda bulunmuştur.

Göçmen Türkler ve Türkiye’deki göçmen Almanlar iki ülke arasında sağlam dostluk köprüleri oluşturmaya devam etmektedir.

50. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Almanya’daki Türklerin bu ülkenin bir zenginliği olduğu gerçeğinin altının Alman makamları tarafından her düzeyde çizilmekte olması memnuniyet vericidir.

Sözlerime son verirken bu etkinliklerde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.