Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

RLP- "Göçün 50. Yılı Etkinliği", 31.10.2011

Sayın Bakan Irene Alt,
Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler,Öncelikle böyle değerli bir ortamda, bana da görüşlerimi paylaşma imkânı tanıdığı için Sayın Başbakana / Sayın Bakana teşekkürlerimi sunuyorum. Bu benim için onurdur.

Bugün yıldönümünü idrak ettiğimiz göç anlaşması Türk-Alman dostluğunun asırlar öncesine dayanan uzun geçmişinde önemli bir dönüm noktasıdır. İki ülke ilişkileri 50 yıldan bu yana göç nedeniyle kurulan toplumsal bağlarla birlikte önemli boyutlar kazanmıştır.

Almanya’nın 50 sene önce kucak açtığı insanlar bu süre zarfında biryandan Almanya gibi bir refah toplumunun sağladığı imkânlara kavuşmuş, diğer yandan da hem Almanya’nın hem de Türkiye’nin gönencine önemli katkılarda bulunmuştur.

İşgücü anlaşmasının 50. Yıldönümünde gerçekleştirilen bu etkinlik vesilesiyle RLP Hükümetinin göçmenlere ilişkin konulardaki olumlu perspektifi bir kez daha teyit edilmiştir.

Göçün 50 yıllık tarihi içinde “Gasterbeiter”ların çocuklarının, torunlarının avukat, doktor, işveren, hatta bazı eyaletlerde parlamenter, bakan olduklarını gördüğümüz bir noktadayız. Galip Yılmabaşar’ın ‘Görünmez Türkler” isimli sergisisnde de gösterildiği gibi, RLP Eyaletinde de, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamda Türk göçmenlerin sayısı çoğalmakta, yüksek öğrenim kurumlarındaki kızlı erkekli Türk öğrencilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Göçmenlerin entegrasyonu konusunda, Başkonsolosluğumuz gibi, Eyaletteki Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarının da resmi makamlarla olumlu ilişkiler tesis ettiğini ve aynı hedef doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını görmek de memnuniyet vermektedir. RLP Hükümetinin bu sene bu konudan sorumlu bir Bakanlık tesis etmiş olması güzel bir gelişme olmuştur.

Uyum için, insanların kendilerinin kabul göreceklerine inanmaları ve eşit şanslara sahip olduklarını hissetmeleri çok önemlidir. Rheinland- Pfalz Hükümeti tarafından 28 Ekim günü yapılan açıklamada da aynı doğrultuda görüş ifade edilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. (Veya biraz önce yaptığınız konuşmada da belirttiğiniz üzere ).

Ben bu vesileyle, bir kez daha başta Sayın Başbakan, Sayın Bakan olmak üzere bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm makamlara T.C. adına teşekkür ediyor ve burada hazır bulunan tüm katılımcılara sevgi ve selamlarımı sunuyorum.