Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Aktiv İş Rehberi 2011-2012 sayısı , 15.02.2011

Almanya’daki Türk toplumunun 50 yıllık geçmişi, sayısız başarı hikâyeleriyle doludur. Bu öykülerin her biri değerli, her biri anlamlıdır. Almanya’da yaşayan insanlarımız her iki ülkenin zenginliği, her iki ülkenin dokusunun vazgeçilmez unsurlarıdır.

İnsanlarımız 50 yıldır çok çeşitli başarılara imza atmışlardır. Bu yarım yüzyıllık sürecin en dinamik unsurlarından biri de insanlarımızın Almanya’da kurdukları firmalardır. Bunların sayısının yaklaşık 70.000’e ulaştığı söylenmektedir. Bu firmalar yaklaşık 30 milyar Avro tutarında iş hacmine sahip olup, 9 milyar Avroya yakın yatırımla yaklaşık 350.000 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.

Toplumumuzun diğer kesimleri gibi, işverenlerimiz de son yıllarda görünürlüklerini daha da artırmışlardır. Artık, meslek odalarına üye olmakta, sanayi ve zanaatkârlar odalarının faaliyetleri bağlamında daha aktif tutum izlemektedir. Yerel ve uluslararası fuarlara katılmakta, ilgili sektör ve yan sektörlerdeki Alman işverenlerle iletişim ve ortaklıkları güçlü tutmakta, şenlik, yabancılar haftası ve benzeri etkinliklerde Alman toplumuna kendilerini tanıtmakta, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine destek sağlamakta, geniş bir görüş açısıyla, çok yönlü hareket etmektedir.

Artık geleneksel bir kimlik kazanan “Aktiv İş Rehberi 2011/12’’ nin, görev bölgemizde, gerek Türk işverenler, gerek Türk-Alman işverenler arasındaki ilişkilerin, daha da geliştirilip derinleştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.