Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Muafiyeti Tebliği , 10.08.2011

Tarih: 10.08.2011
Sayı: 2011/22

6 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete
’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti Tebliği’nde, kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası ve yerleşim yeri Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunan gerçek kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulması ile yine genel amaçla serbest dolaşıma sokulan diğer eşya (bu kapsamda bağış yoluyla getirilen eşya işlemleri), işyeri nakli, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya, kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya hakkında düzenlemeler yer almaktadır.

 

Sözkonusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110706-10.htm

 

Saygıyla duyurulur.