Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’na Yurtdışından Seçilecek Üyelere Ilişkin Ilan , 08.03.2011

Sayı: 2011/8

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna

Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin İlan

 

24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında kurulan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’na yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan aşağıdaki tabloda belirtilen ülke ve bölge kontenjanlarına göre üye seçilecektir.

 

Başvuru şartları:

 

1) Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev almış olmak.

2) Başvuru yapacağı ülkede, eğitim ve turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak.

3) İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak.

4) Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek.

5) Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.

6) Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğa sahip olmak.

7) En az lise mezunu olmak.

8) 25 yaşında veya daha büyük olmak.

9) Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

 

Başvuruda istenen belgeler:

 

1) Kimlik belgesi fotokopisi.

2) Özgeçmiş.

3) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya sureti.

4) Son beş yıl içerisinde başvuru yaptığı ülkede ikamet ettiğine dair belge.

5) Başvuru yaptığı ülkenin resmi dilini iyi derecede bildiğine dair diploma, sertifika ve benzeri belgelerden biri.

6) Başvuru yaptığı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda yapmış olduğu görevleri belirten yazılı beyan.

7) (2) adet vesikalık fotoğraf.

 

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin görevleri:

 

1) Kurul toplantılarına, Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.

2) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve çözümüne yönelik projeler üretmek.

3) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve yabancı ülke vatandaşlarıyla, Kurul üyeliğinin gerektirdiği saygınlığa uygun bir şekilde iletişim kurmak.

4) Yurtdışında, ülkemiz ve vatandaşlarımızla ilgili olumlu imajın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, çalışma ve tekliflerde bulunmak.

5) Kurul Başkanının yazılı onayı ile Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere Kurul adına katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak.

6) Kurul toplantılarında alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek.

 

Başvuru şekli: Başvurular, 25.03.2011 tarihine kadar yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabilir.

 

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı  No:145 06520 Balgat/Çankaya/Ankara –TÜRKİYE)

Telefon: +90 - 312 - 218 40 00 - 40 56

e-posta: info@ytb.gov.tr

 

 

Sıra No:        Ülke/Bölge Adı                              Üye Sayısı

1                     Almanya                                            10 Üye

2                     Amerika Birleşik Devletleri           4 Üye

3                     Fransa                                                4 Üye

4                     Birleşik Krallık (İngiltere)              3 Üye

5                     Avustralya                                         3 Üye

6                     Hollanda                                            3 Üye

7                     Rusya Federasyonu ve Orta Asya    3 Üye

8                     Avusturya                                          3 Üye

9                     Belçika                                              2 Üye

10                   Danimarka                                         2 Üye

11                   Finlandiya                                         2 Üye

12                   İsveç                                                  2 Üye

13                   İsviçre                                               2 Üye

14                   İtalya                                                  2 Üye

15                   Kanada                                               2 Üye

16                   KKTC                                                2 Üye

17                   Norveç                                              2 Üye

18                   Balkanlar                                           2 Üye

19                   Orta Doğu ve Afrika                         2 Üye

 

Toplam       (19) ülke/bölge                                 (55) Üye