Türkiye Cumhuriyeti

Mainz Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Berlin Büyükelçimizin Almanya'daki Başarılı Türk Öğrencilere İlişkin Basın Açıklaması , 26.10.2010

22 Ekim 2010

BASIN AÇIKLAMASI

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine verdiğimiz önemi vurgulamak, özellikle “gymnasium” düzeyinde eğitime ilgiyi teşvik etmek, başarılı Türk öğrencilerin ve velilerinin görünürlüklerini artırmak amacıyla, geçtiğimiz yıl, Almanya'daki 13 Başkonsolosluğumuz tarafından görev bölgelerindeki en yüksek ortalamaya sahip Türk/Türk kökenli başarılı "gymnasium" öğrencilerine teşvik ödülleri Başkonsolosluklarımızca düzenlenen törenlerde verilmişti.

Bu girişimimizi, bu sene de tekrarlamak amacıyla, 2010 yılı içinde Almanya genelinde Başkonsolosluklarımız aracılığıyla seçilen ve bulundukları şehirlerde en yüksek ortalamaya sahip Türk/Türk kökenli bazı öğrencilerimize bu yılki ödüllerinin törenlerle verilmesi öngörülmektedir. İlk tören 25 Ekim 2010 tarihinde Berlin’de Büyükelçiliğimizde yapılacak olup, ödül törenleri her Başkonsolosluğumuz bünyesinde ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

Geçen sene başlattığımız bu sembolik girişim, Türk/Türk kökenli öğrencilerimizi yüksek eğitime teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugün Alman eğitim sistemi içinde eğitim gören yaklaşık 500 bin çocuğumuzun sadece 25.000’i yüksek öğrenime devam etmektedir. Almanya’da yaklaşık 2 milyon üniversite öğrencisinin 250 bini yabancı, bunların da sadece %10’u Türk veya Türk kökenlidir. Bunun çok yetersiz olduğu ortadadır. Bu konuda öğrencilerimize, velilerimize, ailelerimize yani hepimize önemli görevler düşmektedir. Zira, Almanya’da Türk toplumunun karşılaştığı pek çok sorunun temelinde eğitim alanındaki eksiklikler yatmaktadır. Bunu gidermek hepimizin sorumluluğu olmalıdır.

Bu vesileyle, tüm ailelerin çocuklarının eğitimini yakından takip etmelerinin ve desteklemelerinin önemini bir kez daha kuvvetle vurguluyorum.   

Ahmet ACET
Büyükelçi