Umut Yıldızı derneği ile görev bölgemizdeki STK'ları buluşturma toplantısı

Aslan Alper Yüksel 25.05.2012
Saygıdeğer Dernek Başkanları,
Sayın Din Görevlilerimiz,
Sayın Konuklar,

Hepiniz hoşgeldiniz. Bugün Almanya’daki toplumumuzu yakından ilgilendiren önemli bir konuda bilgi ve görüş alışverişi için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu konuya ilgi göstererek bu toplantıya katıldığınız için sizlere hem teşekkür ediyor, hem de bu duyarlılığınızdan dolayı sizleri kutluyorum.

Çoğumuzun farkında olduğu üzere, Türk çocuklarının ailelerinden alınarak bakıcı yabancı ailelere verilmeleri ve bunun sonucunda kendi kültüründen, dilinden, örf ve adetlerinden uzak bir ortamda yetiştirilmeleri Almanya'da çözülmesi gereken bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

Gençlik Daireleri tarafından ailelerinden alınan Türk çocukların kazanılması için çalışmamız gerektiği gibi, bunun mümkün olmadığı durumlarda da en azından kendi kültürleri içinde büyümelerini sağlamak üzere, bu durumdaki çocukların bakımını üstlenebilecek Türk ailelerin bakıcı aile olmaya özendirilerek, Türk bakıcı ailelerinin sayısının artırılması önem arzetmektedir.

Bu hususta “Umut Yıldızı” derneğinin başlattığı ve bugün hakkında ayrıntılı bilgi sunacakları “Ailenizde bana da yer var mı?” başlıklı projeyi önemli buluyoruz. Nihai amaç, bu hususta toplumumuzda farkındalığı artırmak ve Türk ailelerini bakıcı aile olmaya özendirmektir.

Sözü dernek yetkililerine bırakmadan önce, görev bölgemiz bağlamında vurgulamak istediğim bir husus daha var: ailelerinden alınan çocuklara ilişkin istatistikler, milliyet bazında tutulmadığından, yalnızca “ebeveynlerin yabancı uyruklu olup olmadıkları” ve “evde ağırlıklı olarak Almanca konuşulup konuşulmadığına” göre sınıflandırılmış verilerden yararlanılabilmektedir. Elde edilebilen en son veriler olan 2009 rakamlarına göre, RLP eyaletinde bakıcı aile bakımındaki 3.414 çocuk veya gençten 649’u, yurtlarda kalan 3.307 çocuk veya gençten 700’ü göçmen kökenlidir. Bakıcı aile konusunda girişimde bulunan Türk şahıs veya aileler ise, edinilen bilgilere göre bu aşamada yalnızca ikiyle sınırlıdır.

Konunun ehemmiyetini farkeden Mainz’daki Sosyal Pedagojik Araştırmalar Enstitüsü, ki bu toplantıda Neşe Hanım tarafından temsil edilmektedir, göçmen ailelerin bu hususta bilinçlendirilmesi gereği hususunda mutabık gözükmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla, Enstitü, önümüzdeki dönemde bu alanda bir çalışma hazırlığı içindedir ve derneklerimizin işbirliği bu bağlamda büyük yarar sağlayacaktır.

Diğer yandan, bu alandaki çabaların en önemli taraflarından biri de Alman makamlarıdır. Özellikle Alman Gençlik Daireleriyle iletişim içine girmek gerekmektedir.

Konuyu daha etraflıca izah etmek ve olabilecek sorularınıza yanıt vermek üzere sözü “Umut Yıldızı” derneği yetkililerine bırakırken, kendilerine ve size bir kez daha teşekkür ediyorum.

Atatürk

Sibel Müderrisoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Başkonsolosluğumuz 1 Mart 2016 tarihinden itibaren randevu sistemine geçmiştir. Tüm konsolosluk işlemleri için https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir. Vatandaş işlem saati acil durumlar hariç saat 16:00 itibariyle sona ermektedir.
1.1.2021 Yeni Yıl
15.2.2021 16.2.2021 Yerel Tatil /Karnaval
2.4.2021 5.4.2021 Yerel Tatil/ Paskalya
13.5.2021 Yerel Tatil/ Hz. İsa'nin göğe yükselişi (Christi Himmelfahrt)
24.5.2021 Yerel Tatil/ Küçük Paskalya (Pfingstmontag)
3.6.2021 Yerel Tatil/ Yortu Bayramı (Fronleichnam)
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2021 Yerel Tatil/ Noel Gecesi
31.12.2021 Yılbaşı Gecesi